Komitet naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk - Przewodniczący Komitetu

dr hab. n. med. Piotr Bienias

prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński

dr hab. n. med. Marek Roik 

Patronat:

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego                                                    

PROGRAM KONFERENCJI

9:30-09:50

Wykład inauguracyjny

Postępy w leczeniu choroby wieńcowej

 

09:50-11:00

Sesja I Przewlekły zespół wieńcowy                                              Nowość!!                                                          

09:50-10:10

Definicja i  diagnostyka, ocena rokowania  jakie metody dobrać i jak  interpretować wynik

10:10-10:30

Leczenie farmakologiczne - cele terapii i jak je osiągnąć 

10:30-10:50

Rewaskularyzacja - kiedy i jaka 

10:50-11:10

TBA

11:10-11:20

Dyskusja

11:20-11:40

Przerwa kawowa

11:40-13:10

Sesja II  Dyslipidemie

11:40-12:00

Ocena ryzyka sercowo naczyniowego -  kategorie ryzyka i cele terapeutyczne

12:00-12:20

Modyfikacja stylu życia - dlaczego warto

12:20-12:40

Kardiodiabetologia   w nowej odsłonie 

12:40-13:00

TBA

13:00-13:10

Dyskusja

 

13:10-13:50

Przerwa - lunch

13:50-16:00

Sesja III  Cukrzyca

13:50-14:10

Cukrzyca i stan przed cukrzycowy

14:10-14:30

Leczenie hipoglikemizujące nowe cele i nowe środki

14:30-14:50

Kardiodiabetologia   w nowej odsłonie 

14:50-15:10

TBA

15:10-15:20

Dyskusja

15:20-15:40

Przerwa kawowa

15:40-17:30

Sesja IV  Nadkomorowe zaburzenia rytmu, zatorowość

16:00-16:20

Nadkomorowe zaburzenia rytmu definicje, patomechanizm diagnostyka 

16:20-16:40

Badanie elektrofizjologiczne i ablacja 

16:40-17:00

Leczenie farmakologiczne - czy rzeczywiście nieskuteczne?  

17:00-17:20

Chory po zatorowości płucnej jak długo i czym leczyć 

17:20-17:30

Dyskusja

17:30

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm

 

Planowani wykładowcy:

dr hab. n. med. Jakub Baran - Klinika Kardiologii CMKP

dr hab. n. med. Piotr Bienias - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM

dr n. med. Krzysztof Jankowski - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

prof. dr hab. n. med. prof. dr hab. n. med.  Marek Kuch - Kierownik Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM

dr n. med. Anna Lipińska - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz - Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

Grzegorz Opolski - Kierownik I Kliniki Kardiologii WUM

dr Aisha Ou-Pokrzewińska - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

dr hab. n. med. Marek Roik - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

 

 

 

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40