Patronat:

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM


Komitet naukowy:

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk - Przewodniczący Komitetu

dr hab. n. med. Piotr Bienias

prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński

dr hab. n. med. Marek Roik                                                           

Miejsce konferencji:

Hotel Novotel Warszawa Airport 
ul. 1-go Sierpnia 1 
02-134 Warszawa                                                                 


PROGRAM KONFERENCJI           

09:10-10:10

Wykłady  inauguracyjne

09:10-09.30

 

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe - co można jeszcze poprawić?  

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski - Kierownik I Kliniki Kardiologii WUM

09:30-09:50

Postępy farmakoterapii układu sercowo-naczyniowego

prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed - Kierownik II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie

Wykład sponsorowany firmy Novartis

09:50-10:10

Prokalcytonina a choroby serca AD 2018 

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk -  Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

 

10:10-12:20

Sesja I Rewaskularyzacja mięśnia sercowego                                Nowość!!

10:10-10:30

Współczesna definicja zawału i uszkodzenie miokardium, czy to tylko uszkodzenie czy już zawał i to jaki? 

dr Michał Machowski - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

10:30-10:50

Kiedy leczenie zachowawcze, a kiedy rewaskularyzacja i jaka?

dr Andrzej Łabyk - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

10:50-11:10

Współczesne możliwości kardiologii inwazyjnej rewaskularyzacji tt wieńcowych         
dr hab. n. med. Marek Roik - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

11:10-11:30

Czy dane z codziennej praktyki klinicznej odzwierciedlają wyniki badan klinicznych dla NOAC?

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong – Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych,
Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM
Wykład sponsorowany firmy Boehringer Ingelheim

11:30-11:50

Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe po rewaskularyzacji - czy zawsze tak samo?

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

11:50-12:10

 Nowe możliwości leczenia przeciwkrzepliwego:

- mój pacjent z chorobą wieńcową

- mój pacjent z migotaniem przedsionków oraz zaburzeniami czynności nerek

dr hab. n. med. Anna Lisowska - Klinika Kardiologii UM w Białymstoku

Wykład sponsorowany firmy Bayer

12:10-12:20

Dyskusja

12:20-12:40

Przerwa kawowa

12:40-13:50

Sesja II Omdlenia

12:40-13:00

Definicja, klasyfikacja, patofizjologia    

dr hab n. med. Jakub Baran - Klinika Kardiologii CMKP

13:00-13:20

Diagnostyka omdleń - czy tylko badanie holterowskie?

dr hab. n. med. Piotr Bienias - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

13:20-13:40

Leczenie farmakologiczne czy elektroterapia?

dr hab. n. med. Marcin Grabowski - I Katedra i Klinika Kardiologii WUM

13:40-13:50

Dyskusja

 

13:50-14:30

Przerwa - lunch

14:30-15:40

Sesja III Nadciśnienie tętnicze

14:30-14:50

Epidemiologia, rozpoznanie, ocena ryzyka  

prof. dr hab. n. med.  Marek Kuch - Kierownik Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego      i Chorób Wewnętrznych WUM

14:50-15:10

Leczenie, cele terapeutyczne - który lek dla kogo 

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM
Grant naukowy firmy KRKA

15:10-15:30

ACEI a sartany - podobne na pierwszy rzut oka, różne przy bliższym poznaniu

prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek - Kierownik I Kliniki Kardiologii UM w Poznaniu

Wykład sponsorowany firmy Servier

15:30-15:40

Dyskusja

15:40-16:00

Przerwa kawowa

16:00-17:10

Sesja IV Choroby sercowo-naczyniowe u ciężarnych

16:00-16:20

Wady zastawkowe serca

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki - Kierownik Kliniki Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii w Aninie

16:20-16:40

Zaburzenia rytmu serca

prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

16:40-17:00

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

17:00-17:10

Dyskusja

17:10

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

 

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40