Kierownictwo naukowe:
Prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk

PROGRAM KONFERENCJI

9:30-10:10
Wykłady inauguracyjne
9:30-9:50 Prewencja i leczenie niewydolności serca - od badań i wytycznych do praktyki klinicznej - perspektywa 2018
prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski - Kierownik I Kliniki Kardiologii WUM
9:50-10:10 Nowoczesne leczenie nadciśnienia tętniczego
prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM
10:10-11:40
Sesja I Zawał serca z uniesieniem odcinka ST                                 Nowość!
10:10-10:30 Epidemiologia i diagnostyka zawału serca 2018
dr med. Marcin Koć - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
10:30-10:50 Nowoczesne postępowanie wewnątrzszpitalne
dr hab. med. Marek Roik - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
10:50-11:10 Wykład sponsorowany
11:10-11:30 Jak skutecznie poprawić rokowanie chorego po zawale serca
prof. dr hab. med. Michał Ciurzyński - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
11:30-11:40 Dyskusja
11:40-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:50
Sesja II Nowe wytyczne wad zastawkowych serca
12:00-12:20 Stenoza aortalna - coraz większy problem kliniczny
prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki - Kierownik Kliniki Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii w Aninie
12:20-12:40 Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej - dla kogo i kiedy
TBA
12:40-13:00 Wykład sponsorowany
13:00-13:20 Niedomykalność mitralna pierwotna, wtórna - jak ocenić zaawansowanie
dr med. Katarzyna Kurnicka - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
13:20-13:40 Plastyka czy wymiana zastawki mitralnej
TBA
13:40-13:50 Dyskusja
13:50-14:30 Przerwa - lunch
14:30-16:00
Sesja III Nowoczesne leczenie przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe
14:30-14:50 Podwójna terapia przeciwpłytkowa po rewaskularyzacji tt wieńcowych
prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
14:50-15:10 Leczenie przeciwpłytkowe u chorego ze wskazaniami do antykoagulacji
dr med. Piotr Bienias - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
15:10-15:30 Wykład sponsorowany
15:30-15:50 Zabiegi chirurgiczne podczas podwójnego leczenia p-płytkowego
dr med. Krzysztof Jankowski - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
15:50-16:00 Dyskusja
16:00-16:20 Przerwa kawowa
16:20-17:30
Sesja IV Miażdżyca tętnic obwodowych
16:20-16:40 Zwężenie tętnicy nerkowej - optymalne postępowanie
dr hab. med. Jacek Lewandowski - Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM
16:40-17:00 Zwężenie tętnic domózgowych - kiedy i jaka rewaskularyzacja
dr med. Andrzej Opuchlik - Klinika Neurologii WUM
17:00-17:20 Chory z chromaniem kończyn dolnych
prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
17:20-17:30 Dyskusja
17:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji.
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40