Kierownictwo naukowe:
Prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk

PROGRAM KONFERENCJI

9:30-10:30
Wykłady inauguracyjne
9:30-9:50 Prewencja i leczenie niewydolności serca - od badań i wytycznych do praktyki klinicznej - perspektywa 2018
prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski - Kierownik I Kliniki Kardiologii WUM
9:50-10:10 Nowoczesne leczenie nadciśnienia tętniczego
prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM
10:10-10:30 Gdy nieszczęścia chodzą parami: nadciśnienie tętnicze i hipercholesterolemia
prof. dr hab. med. Stefan Grajek - I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
10:30-12:20
Sesja I Zawał serca z uniesieniem odcinka ST                                 Nowość!
10:30-10:50 Epidemiologia i diagnostyka zawału serca 2018
dr med. Marcin Koć - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
10:50-11:10 Nowoczesne postępowanie wewnątrzszpitalne
dr hab. med. Marek Roik - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
11:10-11:30 Jak skutecznie poprawić rokowanie chorego po zawale serca
prof. dr hab. med. Michał Ciurzyński - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
11:30-11:40 Dyskusja
11:40-12:00 Zastosowanie prokalcytoniny w kardiologii
prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
12:00-12:20 Farmakoterapia po zawale serca - jak optymalnie leczyć po ostrej fazie?
dr hab. med. Marcin Grabowski - I Katedra i Klinika Kardiologii WUM
Wykład sponsorowany firmy Berlin-Chemie
12:20-12:40 Przerwa kawowa
12:40-14:30
Sesja II Nowe wytyczne wad zastawkowych serca
12:40-13:00 Stenoza aortalna - coraz większy problem kliniczny
prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki - Kierownik Kliniki Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii w Aninie
13:00-13:20 Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej - dla kogo i kiedy
dr hab. med. Zenon Huczek, I Katedra i Klinika Kardiologii WUM
13:20-13:40 Niedomykalność mitralna pierwotna, wtórna - jak ocenić zaawansowanie
dr med. Katarzyna Kurnicka - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
13:40-14:00 Możliwości przezskórnej redukcji niedomykalności mitralnej. Leczenie z zastosowaniem systemu MitraClip
prof. dr hab. med. Jerzy Pręgowski , Instytut Kardiologii w Aninie
14:00-14:10 Dyskusja
14:10-14:30 Brilique (tikagrelor) w świetle najnowszych wytycznych ESC (STEMI, DAPT)
prof. dr hab. med. Beata Wożakowska-Kapłon - I Klinika Kardiologii i Elektroterapii,
Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, Kielce
Wykład sponsorowany firmy AstraZeneca
14:30-15:00 Przerwa - lunch
15:00-16:30
Sesja III Nowoczesne leczenie przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe
15:00-15:20 Podwójna terapia przeciwpłytkowa po rewaskularyzacji tt wieńcowych
prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
15:20-15:40 Leczenie przeciwpłytkowe u chorego ze wskazaniami do antykoagulacji
prof. dr hab. med. Michał Ciurzyński - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
15:40-16:00 Zabiegi chirurgiczne podczas podwójnego leczenia p-płytkowego
dr med. Krzysztof Jankowski - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
16:00-16:10 Dyskusja
16:10-16:30 Stany nagłe a leczenie przeciwkrzepliwe
dr hab. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk - Klinika Kardiologii z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Klinika USK w Białymstoku
Wykład sponsorowany firmy Boehringer Ingelheim
16:30-16:50 Przerwa kawowa
16:50-18:00
Sesja IV Miażdżyca tętnic obwodowych
16:50-17:10 Zwężenie tętnicy nerkowej - optymalne postępowanie
dr hab. med. Jacek Lewandowski - Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM
17:10-17:30 Zwężenie tętnic domózgowych - kiedy i jaka rewaskularyzacja
dr med. Andrzej Opuchlik - Klinika Neurologii WUM
17:30-17:50 Chory z chromaniem kończyn dolnych
prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
17:50-18:00 Dyskusja
18:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji.
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40