PROGRAM KONFERENCJI
20 lutego 2016

9:30-9:50
Wykład inauguracyjny
Leczenie choroby wieńcowej - co nowego w roku 2016
prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski                                                                               Nowość!!
9:50-11:05
Sesja I
Nowe postępowanie w świetle wytycznych AD 2015
9:50-10:10 Choroby osierdzia - kiedy podejrzewać, jak postępować
dr med. Katarzyna Kurnicka
10:10-10:30 Nadciśnienie tętnicze - wytyczne PTNT 2015 - co jest szczególnie ważne
prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong
10:30-10:50 Infekcyjne zapalenie wsierdzia - grupy ryzyka, profilaktyka w świetle nowych wytycznych
prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki
10:50-11:05 Dyskusja
11:05-11:30 Przerwa kawowa
11:30-12:45
Sesja II - Patronat firmy
Komorowe zaburzenia rytmu - zapobieganie nagłemu zgonowi sercowemu
11:30-11:50 Komorowe zaburzenie rytmu, zgon sercowy - przyczyny, epidemiologia
dr Marcin Koć
11:50-12:10 Komorowe zaburzenia rytmu serca - jak ocenić zagrożenie
dr hab. med. Marcin Grabowski
12:10-12:30 Farmakologia sercowo-naczyniowa - nowości 2016
prof. dr hab. med. Beata Wożakowska-Kapłon
12:30-12:45 Dyskusja
12:45-14:40
Sesja III
Wytyczne 2015 cd. Nadciśnienie płucne
12:45-13:05 Nadciśnienie płucne - przyczyny od lewego do prawego
dr hab. med. Michał Ciurzyński
13:05-13:25 "Przewlekłe serce płucne" - czy istnieje i jak postępować
prof. dr hab. med. Anna Fijałkowska
13:25-13:45 Chory po ostrej zatorowości płucnej - na co uważać
dr hab. med. Maciej Kostrubiec
13:45-14:05 Chory leczony przeciwkrzepliwie i przeciwpłytkowo - sytuacje szczególne
prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk
14:05-14:20 Dyskusja
14:20-14:40 Grant edukacyjny firmy
Nowe aspekty terapii przeciwzakrzepowej
rywaroksabanem w świetle aktualnych badań

dr med. Piotr Bienias
14:40-15:20 Lunch
15:20-16:55
Sesja IV - Patronat firmy
Zawał bez uniesienia ST
15:20-15:40 Ostry zespół wieńcowy - kiedy i jak rozpoznawać. Klinika, EKG, troponina
prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk
15:40-16:00 Postępowanie w ostrym okresie - kiedy koronarografia i plastyka, jakie leki
dr Dominik Wretowski
16:00-16:20 Leczenie farmakologiczne po zawale - jak poprawiać rokowanie
dr med. Marek Roik
16:20-16:40 Nowoczesne spojrzenie na pierwotną prewencję sercowo-naczyniową
prof. dr hab. med. Marek Kuch
16:40-16.55 Dyskusja
16:55 Podsumowanie i zakończenie konferencji.
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40