PROGRAM KONFERENCJI

9:30-10:10
Wykłady inauguracyjne
9:30-9:50 Metody obrazowe w kardiologii 2017
prof. dr hab. med. Piotr Hoffman - Kierownik Kliniki Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii w Aninie
9:50-10:10 Niewydolność serca - wytyczne a codzienna praktyka
prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski - Kierownik I Kliniki Kardiologii WUM
10:10-11:20
Sesja I Niewydolność serca - diagnostyka                                 Nowość!!
10:10-10:30 Nowa klasyfikacja niewydolności serca, epidemiologia
dr med. Piotr Bienias - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
10:30-10:50 Diagnostyka NS - co należy , a co warto wykonać
dr med. Katarzyna Kurnicka - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
10:50-11:10 Ocena rokowania - na co zwrócić uwagę
dr hab. med. Maciej Kostrubiec - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
11:10-11:20 Dyskusja
11:20-11:40 Przerwa kawowa
11:40-13:10
Sesja II Niewydolność serca - leczenie
11:40-12:00 Leczenie chorych z niewydolnością serca i obniżaną czynnością skurczową LK "niezastąpiona trójca"
prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
12:00-12:20 Nowe leki w terapii niewydolności serca
prof. dr hab. med. Michał Ciurzyński - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
12:20-12:40 Nowoczesne metody interwencyjne leczenia ciężkiej niewydolności serca
prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki - Kierownik Kliniki Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii w Aninie
12:40-13:00 Jak optymalizować dotychczas stosowaną farmakoterapię niewydolności serca wg standardów roku 2016 ? Co zyskujemy, u których chorych, na jakim etapie leczenia?
prof. dr hab. med. Przemysław Leszek - Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii Instytutu Kardiologii w Aninie
Wykład sponsorowany firmy Novartis
13:00-13:10 Dyskusja
13:10-13:50 Przerwa - lunch
13:50-16:00
Sesja III Prewencja OZW i zaburzenia lipidowe
13:50-14:10 Czynniki ryzyka sercowo naczyniowego - wiek sercowo naczyniowy
prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM
14:10-14:30 Kontrola lipidów - nisko czy jeszcze niżej
prof. dr hab. med. Artur Mamcarz - Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
14:30-14:50 Dlaczego swoim pacjentom z OZW rekomenduję tikagrelor przez 12 miesięcy?
prof. dr hab. med. Dariusz Dudek - II Klinika Kardiologii oraz Interwencji Sercowo- Naczyniowych CM UJ
Wykład sponsorowany firmy AstraZeneca
14:50-15:10 Jak obniżyć ryzyka sercowo-naczyniowe u chorych z cukrzycą typu 2
dr med. Anna Lipińska - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
15:10-15:30 Czy chromanie nas zatrzyma? Nadciśnienie tętnicze u pacjenta ze współistniejącymi zmianami w tętnicach obwodowych
prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia
Tętniczego i Angiologii WUM
15:30-15:50 Prewencja niefarmakologiczna
prof. dr hab. med. Marek Kuch - Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM
15:50-16:00 Dyskusja
16:00-16:20 Przerwa kawowa
16:20-17:30
Sesja IV Migotanie przedsionków
16:20-16:40 Rozpoznawanie migotania przedsionków oraz ocena i zwalczanie czynników ryzyka MP
dr med. Krzysztof Jankowski - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
16:40-17:00 Nowości w leczeniu przeciwkrzepliwym
dr Tomasz Czwórnóg
Wykład sponsorowany firmy Bayer
17:00-17:20 Prewencja powikłań zatorowych AD 2017
prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
17:20-17:30 Dyskusja
17:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji.
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40