Koordynator merytoryczny: prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk

PROGRAM

09:00-09:30
Rejestracja Uczestników
09:30-09:50
Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe - co można jeszcze poprawić?
Wykład inaugurujący - prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski
09.50-11.20
Sesja I
Rewaskularyzacja mięśnia sercowego
09:50-10:10 Chory ze stabilną chorobą wieńcową - jak rozpoznać, czy zawsze test obciążeniowy, ale jaki?
prof. dr hab. med. Hanna Szwed
10:10-10:30 Kiedy rewaskularyzacja, kiedy leczenie zachowawcze
dr Andrzej Łabyk
10:30-10:50 Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien
dr Dominik Wretowski
10:50-11:10 Chory po rewaskularyzacji przezskórnej lub chirurgicznej i co dalej - wytyczne 2014
dr med. Marek Roik
11:10-11:20 Dyskusja
11.20-12.50
Sesja II
Choroby naczyń
11:20-11:40 Poszerzanie aorty piersiowej, co z tego wynika
prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong
11:40-12:00 Tętniaki aorty brzusznej - interwencja czy obserwacja, stentgraft czy operacja otwarta
prof. dr hab. med. Sławomir Nazarewski
12:00-12:20 Udar niedokrwienny mózgu, TIA - standardy 2015
dr med. Andrzej Opuchlik
12:20-12:40 Nowości farmakoterapii - nadciśnienie tętnicze
prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka
12:40-12:50 Dyskusja
12:50-13:20 Przerwa kawowa
13.20-14.50
Sesja III - NOWOŚĆ!!! Zatorowość płucna - nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2014
13:20-13:40 Diagnostyka zatorowości płucnej
dr hab. med. Michał Ciurzyński
13:40-14:00 Ocena rokowania i wybór leczenia w ostrym okresie
dr hab.med. Maciej Kostrubiec
14:00-14:20 Chory po ostrej zatorowości i co dalej
prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk
14:20-14:40 Nowości farmakoterapii - leczenie przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe
prof. dr hab. med. Beata Wożakowska-Kapłon
14:40-14:50 Dyskusja
14:50-16:00
Sesja IV
Operacje niekardiochirurgiczne u chorych "kardiologicznych"
14:50-15:10 Jak ocenić ryzyko chorego kardiologicznego związane z operacją, jakie wykonać badania?
dr med. Krzysztof Jankowski
15:10-15:30 Redukcja ryzyka okołooperacyjnego
prof. dr hab. med. Marek Kuch
15:30-15:50 Chory leczony przeciwpłytkowo lub przeciwkrzepliwie w okresie okołooperacyjnym
prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk
15:50-16:00 Dyskusja
16:00 Zakończenie Konferencji, rozdanie certyfikatów, lunch
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40