VIII Spotkania Sercowo Naczyniowe "Choroby układu sercowo – naczyniowego - praktyczne podejście do najnowszych wytycznych"


Rok 2016 jest szczególny z wielu różnych powodów. Opublikowanie przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne tak ważnych wytycznych jest również szczególne i zdarza się rzadko. W 2016 roku pojawiły się nowe wytyczne dotyczące migotania przedsionków, prewencji powikłań sercowo naczyniowych i postępowania w dyslipidemiach. Dostępne są nowe wytyczne określające, jak diagnozować i leczyć chorych z niewydolnością serca. Można powiedzieć, że wytyczne A.D. 2016 obejmują bardzo szeroki i ważny zakres tematyczny - "od prewencji aż do przeszczepienia serca". Każdy z nas opiekuje się chorymi z licznymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowo naczyniowego, w tym także osobami z rodzinną hipecholesterolemią. Jak bardzo obniżać stężenie cholesterolu ?, czy niżej to rzeczywiście lepiej ?, jak postępować u chorego z cukrzyca aby wydłużyć jego życie bez udaru czy zawału ? Na nowo sklasyfikowano niewydolność serca. Do tej pory znaliśmy dwie grupy chorych: z obniżoną lub z zachowaną czynnością skurczową lewej komory. Wyodrębniono nową grupę - osoby z umiarkowanie upośledzoną czynnością skurczową. Wytyczne wskazują nowe opcje terapeutyczne u chorych z niewydolnością serca, porządkują sposoby prewencji powikłań zatorowych u chorych z migotaniem przedsionków. Wreszcie definiują, co to znaczy "niezastawkowe migotanie przedsionków".

Można powiedzieć, że jest bardzo wiele ważnych powodów, dlaczego warto uczestniczyć w VIII Spotkaniach Sercowo Naczyniowych "Choroby układu sercowo – naczyniowego - najnowsze wytyczne" organizowanych przez Klinikę Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz firmę Medius Sp. z o.o. 4 lutego 2017. Podczas Konferencji "Praktyczne podejście do wytycznych" eksperci z wiodących warszawskich ośrodków kardiologicznych omówią zagadnienia szczególnie ważne przy podejmowaniu konkretnych decyzji klinicznych. Ponadto wzorem ubiegłorocznej konferencji zostaną przedstawione nowości farmakoterapii układu sercowo naczyniowego, mające największe znacznie w codziennej praktyce. Jesteśmy przekonani, że Konferencja będzie cennym źródłem praktycznej wiedzy.

prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40