Szanowni Państwo,

Jesteśmy świadkami i doświadczany bardzo dynamicznego ciągłego rozwoju medycyny. Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne znalazły ugruntowaną pozycję nie tylko w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ale również stają się coraz bardziej dostępne w codziennej praktyce klinicznej. W roku 2017 opublikowano kolejne bardzo ważne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zawału serca z uniesieniem odcinka ST, wad zastawkowych, leczenia przeciwpłytkowego, diagnostyki i leczenia miażdżycy tętnic obwodowych. Wytyczne te zawierają bardzo ważne z praktycznego punktu widzenia informacje dotyczące diagnostyki, stratyfikacji ryzyka i leczenia pacjentów. Wskazują jak optymalnie postępować zarówno w ostrej fazie jak i po przebytym zawale serca. Wytyczne dotyczące wad zastawkowych porządkują i określają zasady postępowania z chorymi z najczęstszą wadą, jaką jest stenoza aortalna. Precyzują wskazania do przezskórnego wszczepiania zastawki aortalnej a ponadto omawiają m.in. zasady postępowania z chorymi cierpiącymi na niedomykalność zastawki dwudzielnej. Wiele zmieniło się w leczeniu chorych z miażdżycą tętnic obwodowych. Dotyczy to zarówno chorych z miażdżycowymi zwężeniami tętnic szyjnych, tętnic nerkowych czy tętnic kończyn dolnych.

Wszystko to sprawia, że istnieje duża potrzeba przekazywania wiedzy szerokiemu gronu lekarzy praktyków i studentów medycyny. Współdziałanie kardiologów, lekarzy rodzinnych, internistów oraz specjalistów chorób układu krążenia daje szansę na skuteczniejsze rozwiązywanie ważnych problemów diagnostycznych i terapeutycznych. "Praktyczne podejście do wytycznych", to jest właśnie cel IX Spotkań Sercowo Naczyniowych „Choroby układu sercowo - naczyniowego - najnowsze wytyczne” organizowanych przez Klinikę Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i firmę Medius w dniu 3 lutego 2018.

Podczas konferencji praktyczne podejście do wytycznych przedstawią eksperci z wiodących warszawskich ośrodków kardiologicznych i omówią zagadnienia szczególnie ważne przy podejmowaniu konkretnych decyzji klinicznych. Szczególnie interesujące będą wykłady inauguracyjne prof. Grzegorza Opolskiego, Kierownika I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM „Prewencja i leczenie niewydolność serca - od badań i wytycznych do praktyki klinicznej” oraz prof. Zbigniewa Gacionga, Kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM „Nowoczesne leczenie nadciśnienia tętniczego”, a także wykład prof. Tomasza Hryniewieckeigo, Kierownika Kliniki Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii w Aninie "Stenoza aortalna - coraz większy problem kliniczny"

(30kB)

Serdecznie zapraszam do udziału w tej Konferencji
Prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40